Workshops

Via een workshop maak je op een interactieve manier kennis een bedrijf en heb je de gelegenheid jouw unieke skills te laten zien.
Meer info over de workshops tijdens het ESCE 2023 volgt!
Om alvast een indruk te krijgen over de workshops, zijn onderaan de pagina de workshops van de afgelopen editie te zien.

Alliander

WORKSHOP VOL! Onderwerp: Energietransitie

WORKSHOP VOL!

De energietransitie is in volle gang. Windmolens, zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen: allemaal hebben ze invloed op ons elektriciteits- en gasnet. Het is aan Alliander om de energienetten klaar te maken voor deze nieuwe wereld. Wij spelen een cruciale rol in de overgang naar een duurzame energievoorziening.

De Waddeneilanden vallen binnen ons verzorgingsgebied. De ambitie van Texel is om een duurzaam en zelfvoorzienend eiland te worden. Texel heeft Alliander gevraagd om advies uit te brengen hoe deze ambitie bereikt kan worden. Wat is het effect van een kabel door de Waddenzee? Hoe kan de energie op Texel opgewekt en opgeslagen worden? Bij het maken van dit advies hebben we jullie hulp nodig!

Voertaal workshop: Nederlands

WSP

WORKSHOP VOL! Onderwerp: Giftige grond

WORKSHOP VOL!

Het zal je maar gebeuren. Je zit opgescheept met een industrieterrein vol met 1300 lekkende vaten gevuld met schadelijk blusschuim. Ze zijn niet van jou, maar staan wel op jouw terrein. Hoe erg is de verontreiniging en wat moet je doen? Tijdens deze workshop behandelen we een case studie gebaseerd op de recent uitgebrachte monitoringsaflevering; ‘’Giftige grond’’. In deze workshop gaan we niet alleen achterhalen welke partijen betrokken zijn bij bodemvervuiling, we gaan ook onderzoeken hoe bodemvervuiling kan ontstaan en hoe jullie denken dat het misschien wel voorkomen zou kunnen worden.

Om te ervaren hoe bodemonderzoek wordt uitgevoerd, ga je zelf op locatie bezoek, bekijk je boorkernen en zet je analyse monsters in bij het lab, om zo een antwoord te krijgen op de vragen: Waar zit de verontreiniging precies? Hoe groot is die? En wat is de schade voor de volksgezondheid?

Binnen deze workshop nemen we jou mee in het werkveld van de bodemadviseur. Ben jij benieuwd geworden hoe dit eruit kan komen te zien? Schrijf je dan snel in!

Voertaal workshop: Nederlands

Esri Nederland

WORKSHOP VOL! Onderwerp: Use the power of GIS in challenges with public safety and natural disasters

WORKSHOP VOL!

Esri’s technology is used in a wide range of sectors, such as Consultancy & Engineering, Oil & Gas and Energy companies, but also in Retail, Real Estate and Smart communities. During this workshop we will show you more of our work in  these sectors and what it’s like to work for Esri. We will focus on one sector in particular: Public Safety and Natural Disasters. You will work on different cases using the tools of the ArcGIS-platform, like exploring earthquakes in an underground local scene, showing disaster imagery by creating an app with ArcGIS Web AppBuilder or creating a StoryMap about your own fieldwork.

Voertaal workshop: Engels

International students: be aware that working for Esri Nederland requires to speak the Dutch Language

Qompas 1 (Assessment)

WORKSHOP VOL! Onderwerp: Assessment Workshop

WORKSHOP VOL!

Een assessment is bedoeld om te kijken of jij over de competenties beschikt die nodig zijn voor het vervullen van de aangeboden functie. Middels een grondige zelfanalyse kun je je zelfkennis vergroten, waardoor je effectiever kunt opereren in diverse selectieronden. Tijdens deze interactieve assessment workshop van Qompas worden handvatten aangereikt om een beoordeling in een assessmentcenter voor te bereiden en wordt ingegaan op enkele assessmentoefeningen. Hoe ga je om met een rollenspel, postbaktest, gespreksimulatie en groepsdiscussie? Hoe bereid je je voor op persoonlijkheids- en IQ-tests? De focus van de workshop ligt op de zelfanalyse als voorwaarde voor het effectief opereren in een assessmentcenter.

Voertaal workshop: Nederlands

Nieuw toegevoegd! Geofoxx

WORKSHOP VOL! Onderwerp: Belang en waarde van de bodem


WORKSHOP VOL!

Door middel van een case dagen we je uit om het belang en de waarde van de bodem vanuit diverse invalshoeken te beschouwen. Heel concreet in euro’s.
Wat is de waarde van bodem in relatie tot de bestemming van het gebied?
Heeft klimaatadaptatie een positief of negatief effect op de waarde van de bodem?
Kun je CO2 vastleggen in de bodem en is dat financieel interessant?
Wat gebeurt er als de bodem slecht van kwalitatief is door bijvoorbeeld verontreiniging of bodemdaling?
Wie is wanneer verantwoordelijk?
Geofoxx heeft naast aardwetenschappelijke en hydrologische kennis, ook juridische, beleidsmatige en financiële kennis.
Tijdens de workshop krijg je een duidelijk beeld van ons adviesbureau.

Voertaal workshop: Nederlands

Nieuw toegevoegd! TAUW

Onderwerp: Gevaarlijke stoffen in de bodem

In deze workshop krijgen de studenten een hypothetische casus voorgelegd waarin zij kennismaken met de gevolgen van gevaarlijke stoffen in de bodem. Tijdens de workshop zullen we TAUW als organisatie introduceren en daarnaast op een interactieve manier ingaan op vakinhoudelijke kennis. Vervolgens leggen we de studenten een casus voor waarbij een klant op een stuk grond woningen wil realiseren. Het eerste deel van de casus gaat in op wat er allemaal komt kijken bij de ontwikkeling van een terrein en welke afdelingen van TAUW zich daarmee bezighouden. Het tweede deel van de casus kijkt naar de problemen die de klant mogelijk kan tegenkomen, waarbij we in meerdere fases de studenten aan de hand meenemen om mogelijke problemen te vinden.

Voertaal workshop: Nederlands

Shell

VOL Onderwerp: Fluids and reservoirs, energy from below

Fluids like oil, gas and water can accumulate in porous, subsurface reservoir rocks. There are many varieties of rocks,  from volcanic, to carbonate and siliciclastic rocks – no single field is alike. In this workshop we will be looking at many different types of depositional environments and their associated lithologies. After you and your team have discussed the geology and presented your “Top 3 Reservoir Rocks”, we will go into more detail, focusing on the best strategy to develop and produce your field. What volumes are we talking about? What are the subsurface risks? What are the economic risks? How can we supply the world with energy whilst minimizing the environmental impact? You will take into account important factors such as the people, organizations/NGO’s and governments with whom you would need to work. This workshop will provide a high level overview of the most fundamental aspects of our industry and projects. Join us and see how you can #make the difference!

Lievense

Onderwerp: Ruimte voor een sterkere dijk: aardwetenschappers in een technisch-sociaal speelveld

In deze Workshop, een casus uit de dagelijkse praktijk van Lievense gegrepen, word je gevraagd mee te denken met het ontwerp van een versterking van een van de dijken in Nederland. Hier zijn natuurlijk verschillende oplossingen voor, maar technische haalbaarheid is slechts een van de onderwerpen waar wij in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgen. Net als echte plannenmakers word je geconfronteerd met de conflicterende belangen die diverse gebruikers van de dijk hebben. Hoe veel ruimte krijg je voor je ontwerp? De deelnemende studenten worden ingedeeld in groepen. Elke groep krijgt de opdracht om aan de hand van een aantal inrichtingswensen, eisen en omgevingsrandvoorwaarden te komen tot een goed ontwerp. Na afloop worden de verschillende uitwerkingen geëvalueerd op effectiviteit en originaliteit.

Geodan

Solliciteren doe je zo! Tips en trucs uit de praktijk.

Of het nou om een stage, afstudeerproject of (vaste) baan gaat, Geodan verwelkomt elk jaar veel aardwetenschappers voor sollicitaties. Welke brieven en CV’s sprongen in het oog? Waarmee wisten sollicitanten zich te onderscheiden in een gesprek? In deze workshop deelt Geodan tips en trucs vanuit het oogpunt van de interviewer. Zorg dat je straks goed beslagen ten ijs komt!

Geodan

Solliciteren doe je zo! Tips en trucs uit de praktijk.

Of het nou om een stage, afstudeerproject of (vaste) baan gaat, Geodan verwelkomt elk jaar veel aardwetenschappers voor sollicitaties. Welke brieven en CV’s sprongen in het oog? Waarmee wisten sollicitanten zich te onderscheiden in een gesprek? In deze workshop deelt Geodan tips en trucs vanuit het oogpunt van de interviewer. Zorg dat je straks goed beslagen ten ijs komt!

VanderSat

WORKSHOP VOL! Onderwerp: What impact can we make with satellite data, a hands-on demonstration of the online VanderSat Satellite Data Viewer

WORKSHOP VOL!

During this workshop we will provide you with some hands-on tools to increase your understanding of satellite data. For this practical you will get an exclusive try-out of the VanderSat Viewer and the VanderSat satellite data products of VanderSat Soil Moisture and VanderSat Biomass. With the VanderSat Viewer you can easily analyse satellite maps and time series for different parts of the globe. We will focus on some real use cases where the impact of satellite data will be demonstrated.

Voertaal workshop: Engels

Rijkswaterstaat

WORKSHOP VOL! Onderwerp: Duurzaamheid bij Rijkswaterstaat

WORKSHOP VOL!

Erik Vissink – adviseur duurzaamheid en ex-trainee   

Vandaag neem ik jullie graag mee in de wereld van duurzaamheid bij Rijkswaterstaat. Ik vertel over de duurzaamheidsambitie en geef je een kijkje binnen diverse projecten binnen dit thema. Ook laat ik je zien wat mogelijkheden zijn voor jou om aan de slag te gaan binnen Rijkswaterstaat.

Voertaal workshop: Nederlands

Wareco

WORKSHOP VOL! Onderwerp: Droogte in de stad

WORKSHOP VOL!

Droogte en bodemdaling staan volop in de aandacht. De afgelopen zomers lieten zien dat droogte een belangrijk en maatschappelijk relevant ontwerp is. Het raakt de agrarische sector, de natuur, scheepvaart, dorpen en steden. Zowel op de hoge zandgronden als in de lagere polders. Sommige schades zijn incidenteel. Maar schades door bodemdaling en paalrot zijn van alledag: structureel. Deze schades worden verergerd door extreme droogte. De kosten daarvan lopen flink op, tot wel tientallen miljarden. De specialisten van Wareco zetten zich in om de potentiële schade waar kan te voorkomen. Wareco is werkzaam bij alle fases van droogteproblematiek: van het in kaart brengen van de droogterisico’s, het ontwerp van maatregelen tot monitoring in de beheerfase. Benieuwd naar onze aanpak? We geven je graag een kijkje in de keuken tijdens onze workshop!

Voertaal workshop: Nederlands

Nieuw toegevoegd! Qompas 2 (Sollicitatie)

Onderwerp: Sollicitatietraining

Hoe onderscheid jij jezelf van alle andere studenten? En hoe presenteer je jezelf het beste (online) naar een werkgever toe? Onder andere deze punten komen aan bod tijdens de sollicitatietraining van Qompas

Wat gaan we verder behandelen?

· Hoe maak je een uniek cv?
· Hoe schrijf je een doelgerichte motivatiebrief?
· Hoe kun je jouw competenties verwerken in een sterke pitch?

Na deze workshop zul je op een andere manier over solliciteren nadenken en het geleerde direct in de praktijk kunnen brengen! Daarnaast krijg je feedback op je cv en kun je al jouw vragen stellen aan onze talentcoaches. Vraag hiervoor ook direct een gratis-cv check aan via het inschrijfformulier van het Earth Science Career Event. Of via de website van Qompas, vermeld Earth Science Career Event in de beschrijving.

Voertaal workshop: Nederlands

Nieuw toegevoegd! Geodan

WORKSHOP VOL! Onderwerp: Geodan en geo-informatievraagstukken

WORKSHOP VOL!

Geodan is gespecialiseerd in ruimtelijke informatievoorziening en sterk in het toepassen van innovatieve technologieën. Dagelijks ondersteunt Geodan allerlei soorten klanten bij uiteenlopende geo-informatievraagstukken door middel van advisering, maatwerk GIS-oplossingen en geografische data. Bij Geodan werken heel wat fysisch geografen en geologen en dat is maar goed ook: steeds vaker duiken we virtueel onder het maaiveld.

Of het nu gaat om de aanleg van een weg, de planning van een nieuwe woonwijk, dijkversterking of het implementeren van maatregelen voor de energietransitie: rekening houden met de opbouw van de Nederlandse ondergrond kan in de praktijk vele miljoenen schelen. Dat brachten we in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 3D in beeld. Tijdens deze interactieve workshop zie je vliegend door de ondergrond hoe we dat doen.

Voertaal workshop: Nederlands

Nieuw toegevoegd! IF Technology

WORKSHOP VOL! Onderwerp: Geothermal potential in the subsurface / Renewable heat in the subsurface /

WORKSHOP VOL!

The focus of the news concerning the energy transition is directed to wind and solar energy. However, these renewables provided mostly green electricity, while a large part of the energy consumption is heat. Geothermal energy, both deep (“Geothermie”) and shallow (“WKO”), can supply this renewable heat.

During this workshop we will introduce IF Technology and explain the different renewable possibilities of the subsurface. You will get an idea of the different disciplines within IF and will have the possibility to get a first hands on experience investigating the subsurface. The focus will be both on deep geothermal energy and the shallower aquifer thermal energy storage (“WKO”).

Voertaal workshop: Engels

Nelen & Schuurmans

Onderwerp: Een kijkje in de keuken bij Nelen & Schuurmans

De werkzaamheden bij Nelen & Schuurmans omvatten een breed werkveld, maar hebben altijd een relatie met water. Het kan gaan om dijken, rivieren, boezems, gemalen, sloten, riolen, waterleidingen of waterzuiveringen.
Ervaar in onze workshop een aantal van deze werkvelden:
– Maak kennis met 3Di, een interactief en integraal modelinstrumentarium. Analyseer de waterveiligheid in bewoond gebied door dijken te laten doorbreken.
– Analyseer raster beelden en asset data in ons Lizard webportaal en adviseer boeren over hun gewassen zoals wij doen in onze internationale Water & Agri projecten.

Qompas

Onderwerp: Qompas assessment workshop

Een assessment is bedoeld om te kijken of jij over de competenties beschikt die nodig zijn voor het vervullen van de aangeboden functie. Middels een grondige zelfanalyse kun je je zelfkennis vergroten, waardoor je effectiever kunt opereren in diverse selectieronden. Tijdens deze interactieve assessment workshop van Qompas worden handvatten aangereikt om een beoordeling in een assessmentcenter voor te bereiden en wordt ingegaan op enkele assessmentoefeningen. Hoe ga je om met een rollenspel, postbaktest, gespreksimulatie en groepsdiscussie? Hoe bereid je je voor op persoonlijkheids- en IQ-tests? De focus van de workshop ligt op de zelfanalyse als voorwaarde voor het effectief opereren in een assessmentcenter.

Geofoxx

Environmental expertise to accelerate impact (Dutch only).

Geofoxx, a Dutch consultancy company, actively strives to improve the living environment. We are a diverse group of passionate people – researchers, professionals and consultants – with a broad variety of backgrounds. By combining backgrounds, passions, and a constructive perspective on issues (from problems to solutions, from ‘less bad’ to ‘more good’) and by integrating disciplines, we develop unique perspectives on environmental and health issues. Geofoxx employees share the believe that this societal focus (societal needs above direct market requirements) matches perfectly with not only the public- but also the private sector.

In diverse teams we collaborate on local, regional and national projects that frequently relate to a general environmental or health issue. We don’t have a fixed hierarchy, impact is our main focus and (internal and external) collaboration the means to this end.

In the workshop we’d like to challenge you on your collaborative, opportunity seeking, problem-solving, integrative skills by discussing present-day societal issues. Looking forward to new insights we welcome you to join our workshop.

Geofoxx

Environmental expertise to accelerate impact (Dutch only).

Geofoxx, a Dutch consultancy company, actively strives to improve the living environment. We are a diverse group of passionate people – researchers, professionals and consultants – with a broad variety of backgrounds. By combining backgrounds, passions, and a constructive perspective on issues (from problems to solutions, from ‘less bad’ to ‘more good’) and by integrating disciplines, we develop unique perspectives on environmental and health issues. Geofoxx employees share the believe that this societal focus (societal needs above direct market requirements) matches perfectly with not only the public- but also the private sector.

In diverse teams we collaborate on local, regional and national projects that frequently relate to a general environmental or health issue. We don’t have a fixed hierarchy, impact is our main focus and (internal and external) collaboration the means to this end.

In the workshop we’d like to challenge you on your collaborative, opportunity seeking, problem-solving, integrative skills by discussing present-day societal issues. Looking forward to new insights we welcome you to join our workshop.

Start typing and press Enter to search