Workshops

Hieronder vind je alle workshops van het Earth Science Career Event 2019. Momenteel werken wij aan het programma van de volgende editie. Save the date: vrijdag 12 februari 2021.

Tauw B.V.

Onderwerp: De dagelijkse praktijk bij Tauw d.m.v. casus voor een fictieve klant.

Tauw is een breed ingenieursbureau en om jullie een beeld te geven bij het werk voor Tauw hebben we een casus ontwikkeld. Tauw is in meerdere businessunits opgedeeld en tijdens deze workshop maak je kennis met de businessunit industrie. In deze casus werk je als adviseur voor een fictieve klant. Je krijgt te maken met onze dagelijkse praktijk: de klant wil graag uitbreiden en vraagt zich af of dat past binnen de wet- en regelgeving en de beschikbare milieuruimte. Tijdens de workshop zoek jij uit of de uitbreiding daadwerkelijk kan doorgaan.

Tata Steel

VOL Onderwerp: A fictive case-study, advising the decision makers

Tata Steel is a big player in the steel industry. In order to make enough profitable steel, it is very important to search for the best balance between quality and price of the raw materials that are used for making pellets and sinter. Additionally, we purchase part of the pellets on the world market. It is a repeating exercise to determine the best mix of raw materials and own versus external pellets at that moment. In this case, you are going to advise the decision makers on the most economical iron ores on the spot market.

SRON

VOL Onderwerp: Onderzoek de aarde vanuit de ruimte bij SRON

Satellieten spelen een steeds grotere rol in aardwetenschappelijk onderzoek door de snel toenemende beschikbaarheid van data voor een groeiend aantal toepassingen. SRON Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek draagt bij aan deze ontwikkeling, op verschillende terreinen waaronder het meten van de atmosferische samenstelling. Zo had SRON bijvoorbeeld een belangrijke rol in de ontwikkeling van het Nederlandse satelliet instrument TROPOMI, voor het meten van luchtvervuiling en broeikasgassen, dat vorig jaar werd gelanceerd. De TROPOMI missie is een succes dankzij de nauwe samenwerking tussen kennisinstellingen, zoals SRON, industriële partners, en de Europese ruimtevaart organisatie ESA. Naast instrumentontwikkeling is SRON ook nauw betrokken bij de dataverwerking en het wetenschappelijk gebruik van data. Daarbij wordt de informatie in de metingen omgezet in fysisch-chemische kennis van het aardsysteem, die nationale overheden nodig hebben voor het ontwikkelingen van beleid voor een schonere lucht en een duurzaam klimaat. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met academische partners, waaronder de Vrije Universiteit Amsterdam en TU Delft.

Wil je meer weten over aardobservatie bij SRON, de carrièremogelijkheden in dit fascinerende vakgebied, en mogelijkheden voor afstudeerprojecten of stages? Schrijf je dan in voor onze workshop tijdens het Earth Science Career Event. Voor persoonlijke informatie en advies kun je ook een afspraak maken voor een meet&connect CV interview.

VanderSat

VOL Onderwerp: What impact can we make with satellite data, a hands-on demonstration of the online VanderSat Satellite Data Viewer


During this workshop we will provide you with some hands-on tools to increase your understanding of satellite data. For this practical you will get an exclusive try-out of the VanderSat Viewer and the VanderSat satellite data products. With the VanderSat Viewer you can easily analyse satellite maps and time series for different parts of the globe. We will focus on some real use cases where the impact of satellite data will be demonstrated.

EBN

VOL Onderwerp: Energy transition: mission (im)possible for industry?


Sinds de Overeenkomst van Parijs in 2015 staat Nederland voor een grote uitdaging: een duurzame overgang naar nul emissies van de energie-intensieve tegen 2050. De Nederlandse industriële sector is een belangrijke bron van uitstoot van koolstofdioxide. Meer dan 40 procent van de CO2-uitstoot van Nederland is afkomstig van processen in de industrie en het gebruik van elektriciteit. Tijdens deze workshop werk je aan een echte Nederlandse industriële case. Het wordt een klimaatklok-uitdaging. In teams denk je na over verschillende technische duurzame oplossingen, mogelijke dilemma’s en verschillende gezichtspunten. Met andere woorden, je zult de verschillende uitdagingen ervaren waarmee een groot Nederlands industrieel complex te maken krijgt in de energietransitie.

Geodan

VOL Onderwerp: Geodanmaps Workshop

GeodanMaps is hét platform voor oplossingen met geo als toegevoegde waarde. Het vormt de basis voor onze dienstverlening en biedt organisaties de kans snel oplossingen te realiseren. De meest actuele data en slimme tools zijn beschikbaar op PC, tablet of smartphone. GeodanMaps werkt volgens het ‘geo uit de kraan’-principe: de gebruiker bepaalt hoeveel hij nodig heeft, waar en wanneer. Tijdens deze workshop wordt eerst nader toegelicht wat GeodanMaps is en waar het voor gebruikt kan worden. Daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag en zullen ze met behulp van diverse datasets de mogelijkheden binnen GeodanMaps gaan ontdekken.

Shell

VOL Onderwerp: Fluids and reservoirs, energy from below

Fluids like oil, gas and water can accumulate in porous, subsurface reservoir rocks. There are many varieties of rocks,  from volcanic, to carbonate and siliciclastic rocks – no single field is alike. In this workshop we will be looking at many different types of depositional environments and their associated lithologies. After you and your team have discussed the geology and presented your “Top 3 Reservoir Rocks”, we will go into more detail, focusing on the best strategy to develop and produce your field. What volumes are we talking about? What are the subsurface risks? What are the economic risks? How can we supply the world with energy whilst minimizing the environmental impact? You will take into account important factors such as the people, organizations/NGO’s and governments with whom you would need to work. This workshop will provide a high level overview of the most fundamental aspects of our industry and projects. Join us and see how you can #make the difference!

Lievense

Onderwerp: Ruimte voor een sterkere dijk: aardwetenschappers in een technisch-sociaal speelveld

In deze Workshop, een casus uit de dagelijkse praktijk van Lievense gegrepen, word je gevraagd mee te denken met het ontwerp van een versterking van een van de dijken in Nederland. Hier zijn natuurlijk verschillende oplossingen voor, maar technische haalbaarheid is slechts een van de onderwerpen waar wij in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgen. Net als echte plannenmakers word je geconfronteerd met de conflicterende belangen die diverse gebruikers van de dijk hebben. Hoe veel ruimte krijg je voor je ontwerp? De deelnemende studenten worden ingedeeld in groepen. Elke groep krijgt de opdracht om aan de hand van een aantal inrichtingswensen, eisen en omgevingsrandvoorwaarden te komen tot een goed ontwerp. Na afloop worden de verschillende uitwerkingen geëvalueerd op effectiviteit en originaliteit.

Geodan

Solliciteren doe je zo! Tips en trucs uit de praktijk.

Of het nou om een stage, afstudeerproject of (vaste) baan gaat, Geodan verwelkomt elk jaar veel aardwetenschappers voor sollicitaties. Welke brieven en CV’s sprongen in het oog? Waarmee wisten sollicitanten zich te onderscheiden in een gesprek? In deze workshop deelt Geodan tips en trucs vanuit het oogpunt van de interviewer. Zorg dat je straks goed beslagen ten ijs komt!

Geodan

Solliciteren doe je zo! Tips en trucs uit de praktijk.

Of het nou om een stage, afstudeerproject of (vaste) baan gaat, Geodan verwelkomt elk jaar veel aardwetenschappers voor sollicitaties. Welke brieven en CV’s sprongen in het oog? Waarmee wisten sollicitanten zich te onderscheiden in een gesprek? In deze workshop deelt Geodan tips en trucs vanuit het oogpunt van de interviewer. Zorg dat je straks goed beslagen ten ijs komt!

Wareco Ingenieurs

VOL Onderwerp: Het belang van de ondergrond en grondwater voor de klimaatbestendige stad.

Wareco is een adviesbureau dat zich richt op vraagstukken en problemen in bebouwd gebied, binnen de thema’s bodem, water en funderingen. Een actueel thema waar we ons veel mee bezig houden, is het klimaatbestendig maken van steden en dorpen.

De ondergrond is enorm belangrijk bij klimaatadaptatie. We merken dat te lage of te hoge grondwaterstanden kunnen leiden tot verdroging van natuur en groen, verzakkende riolering en wegen, paalrot, schimmel in woningen, instabiele wegen en drassige parken.

Ben je benieuwd hoe we zulke problemen aanpakken? We nemen je mee in één van onze projecten in stedelijk Nederland. Samen denken we na over de beste oplossing(en) in het stedelijk gebied. Want als we de ondergrond erbij betrekken, kunnen we klimaatfouten voorkomen.


Antea Group

Onderwerp: 

Adviseur voor een dag; ontwikkeling Krekelwijk in Groenweelde.

De gemeente Groenweelde is opzoek naar experts op het gebied van de ontwikkeling van de nieuw aan te leggen Krekelwijk. Twee ingenieursbureaus gaan de strijd aan om de opdracht te winnen. In twee korte sessies heb je tijd om de behoeftes van de klant te achterhalen en zoveel mogelijk informatie in te winnen. Deze informatie kunnen jullie vervolgens uitwerken tot een functioneel plan van aanpak. Uiteraard krijgen jullie enkele tips om zoveel mogelijk informatie in te winnen en om jullie ideeën te pitchen. Gaan jullie de opdracht winnen?

Nationaal Water- en Bodemtraineeship

VOL Onderwerp: Fluitend naar je werk in de watersector of het bodem- en ondergrondwerkveld

Het valt niet mee om te kiezen waar je wilt gaan werken. En wanneer je eindelijk een plek hebt moet  je opeens leren omgaan met verantwoordelijkheid, lastige collega’s, onmogelijke deadlines en veeleisende klanten. In deze workshop krijg je concrete aanknopingspunten om te beginnen in de watersector of het bodem- en ondergrondwerkveld. Je leert ook welke van jouw natuurlijke kwaliteiten je kunt inzetten om je niet alleen met gemak staande te houden, maar ook uitstekend werk te doen. Want als jij de juiste plek vindt en de juiste vaardigheden hebt, kun je elke dag fluitend naar je werk.

Stantec

Onderwerp: De Bodemrisicokaart – Graafrisico’s in kaart brengen met GIS


Door de toepassing van grote hoeveelheden gegevens en geavanceerde algoritmes biedt de Bodemrisicokaart een landsdekkende weergave van ondergrondse graafrisico’s zoals verontreinigde grond, niet-gesprongen explosieven en grondwaterstanden. Met de Bodemrisicokaart gekoppeld aan een op maat gemaakte GIS-applicatie krijgen ontwerpers en beheerders van ondergrondse infrastructuur met een muisklik inzicht in de potentiële risico’s voor elke graafklus in Nederland. In deze workshop willen we graag samen met de deelnemers aan de slag met het verder verbeteren van de informatie, algoritmes en/of GIS-software om de Bodemrisicokaart verder te optimaliseren.

Hoogheemraadschap van Rijnland

VOL Onderwerp: Wat zou jij doen bij extreme droogte?

De zomer van 2018 was de droogste in ruim 40 jaar. De verwachting is dat zomers als deze in de toekomst vaker voor kunnen komen. Als waterschap in West-Nederland moeten we keuzes maken tussen verschillende belangen. Agrarisch land mag niet verzilten, maar ook de scheepvaart moet door blijven gaan. En wat moet je doen als een veendijk dreigt door te breken?
Ben jij geïnteresseerd in de verschillende belangen waar een waterschap rekening mee moet houden in een gebied met 1,3 miljoen inwoners en grote economische factoren als Schiphol en de Randstad? Kom dan langs bij de workshop van het Hoogheemraadschap van Rijnland!

TNO

VOL Onderwerp: Pas je (aard)wetenschappelijke kennis toe op de Nederlandse ondergrond!

Bij TNO wordt gebruik gemaakt van technische wetenschappelijke kennis voor toepassingen in bedrijfsleven en maatschappij. In Utrecht wordt kennis uit de aardwetenschappen onder andere gebruikt voor de opsporing en kwantificatie van delfstoffen, zoals zand, grind, grondwater, olie, gas en geothermie. In deze workshop ga je in teamverband de potentie van geothermie in een gebied in Nederland onderzoeken, waarbij het doel is om de meest optimale locatie te vinden voor een geothermisch systeem. Het potentiële geothermische vermogen bepaal je met behulp van de onderliggende data van ThermoGIS en de DoubletCalc tool, die zijn ontwikkeld door TNO.

Nelen & Schuurmans

Onderwerp: Een kijkje in de keuken bij Nelen & Schuurmans

De werkzaamheden bij Nelen & Schuurmans omvatten een breed werkveld, maar hebben altijd een relatie met water. Het kan gaan om dijken, rivieren, boezems, gemalen, sloten, riolen, waterleidingen of waterzuiveringen.
Ervaar in onze workshop een aantal van deze werkvelden:
– Maak kennis met 3Di, een interactief en integraal modelinstrumentarium. Analyseer de waterveiligheid in bewoond gebied door dijken te laten doorbreken.
– Analyseer raster beelden en asset data in ons Lizard webportaal en adviseer boeren over hun gewassen zoals wij doen in onze internationale Water & Agri projecten.

Qompas

Onderwerp: Qompas assessment workshop

Een assessment is bedoeld om te kijken of jij over de competenties beschikt die nodig zijn voor het vervullen van de aangeboden functie. Middels een grondige zelfanalyse kun je je zelfkennis vergroten, waardoor je effectiever kunt opereren in diverse selectieronden. Tijdens deze interactieve assessment workshop van Qompas worden handvatten aangereikt om een beoordeling in een assessmentcenter voor te bereiden en wordt ingegaan op enkele assess-
Ment oefeningen. Hoe ga je om met een rollenspel, postbaktest, gespreksimulatie en groepsdiscussie? Hoe bereid je je voor op persoonlijkheids- en IQ-tests? De focus van de workshop ligt op de zelfanalyse als voorwaarde voor het
effectief opereren in een assessmentcenter.

Geofoxx

Environmental expertise to accelerate impact (Dutch only).

Geofoxx, a Dutch consultancy company, actively strives to improve the living environment. We are a diverse group of passionate people – researchers, professionals and consultants – with a broad variety of backgrounds. By combining backgrounds, passions, and a constructive perspective on issues (from problems to solutions, from ‘less bad’ to ‘more good’) and by integrating disciplines, we develop unique perspectives on environmental and health issues. Geofoxx employees share the believe that this societal focus (societal needs above direct market requirements) matches perfectly with not only the public- but also the private sector.

In diverse teams we collaborate on local, regional and national projects that frequently relate to a general environmental or health issue. We don’t have a fixed hierarchy, impact is our main focus and (internal and external) collaboration the means to this end.

In the workshop we’d like to challenge you on your collaborative, opportunity seeking, problem-solving, integrative skills by discussing present-day societal issues. Looking forward to new insights we welcome you to join our workshop.

Geofoxx

Environmental expertise to accelerate impact (Dutch only).

Geofoxx, a Dutch consultancy company, actively strives to improve the living environment. We are a diverse group of passionate people – researchers, professionals and consultants – with a broad variety of backgrounds. By combining backgrounds, passions, and a constructive perspective on issues (from problems to solutions, from ‘less bad’ to ‘more good’) and by integrating disciplines, we develop unique perspectives on environmental and health issues. Geofoxx employees share the believe that this societal focus (societal needs above direct market requirements) matches perfectly with not only the public- but also the private sector.

In diverse teams we collaborate on local, regional and national projects that frequently relate to a general environmental or health issue. We don’t have a fixed hierarchy, impact is our main focus and (internal and external) collaboration the means to this end.

In the workshop we’d like to challenge you on your collaborative, opportunity seeking, problem-solving, integrative skills by discussing present-day societal issues. Looking forward to new insights we welcome you to join our workshop.

Start typing and press Enter to search