Marc HeemskerkVice-Voorzitter

Sinds 2015 een ambitieuze Aardwetenschappen student aan de VU te Amsterdam, specialiseert Marc Heemskerk zich reeds enkele jaren in de geologie van de Maan en Mars. Het doel hierachter is om ter plekke een bemande ruimtebasis te vervaardigen, om zo snel, efficiënt en veilig mogelijk lokaal onderzoek te doen naar de oorsprong van ons zonnestelsel en het leven.

Na een uitgebreide bachelor te hebben gevolgd, waar hij voor zijn thesis zijn eigen Maan- en Marsbeton heeft gemaakt, studeert Marc nu verder als MSc student aan de VU. Door zijn stageopdrachten bij ESA en als actief lid bij GeoVUsie, is Marc bekend met het helpen organiseren van evenementen in binnen- en buitenland. Nu als vice-voorzitter bij de Stichting Aardwetenschappelijke Loopbaandag, zal hij, samen met de rest van dit enthousiaste bestuur, ervoor zorgen dat het Earth Science Career Event ook in 2021 weer een groot succes wordt!

Start typing and press Enter to search