dr. Fraukje Brouwer

Director of BSc Earth Sciences, Vrije Universiteit Amsterdam

Fraukje Brouwer is metamorf petroloog, universitair hoofddocent bij de afdeling Aardwetenschappen en directeur van de Bacheloropleiding Aardwetenschappen van de Vrije Universiteit. Fraukje is geboren en getogen in Uden, bijna bovenop de Peelrandbreuk. Zij studeerde in 1995 af als structureel geoloog aan de Universiteit Utrecht en promoveerde daar in 2000 op de thermische ontwikkeling van hogedruk metamorfe gesteenten in de Alpen. Na een periode als onderzoeker en docent in Washington DC, en drie jaar als postdoc aan de Universiteit Bern (Zwitserland) werd ze in 2005 aan de VU aangesteld als docent en onderzoeker. Fraukje maakt voor de derde keer deel uit van het comité van aanbeveling van de SAL. De SAL is een belangrijk evenement waar studenten Aardwetenschappen zich kunnen oriënteren op mogelijke carrières en waar werkgevers contacten kunnen leggen met nieuw talent. De VU is er trots op al jaren een plaats te bieden aan de SAL.

Start typing and press Enter to search