Algemeen

De Stichting Aardwetenschappelijke Loopbaandag is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, voor Bachelor en Master studenten van de studies Aardwetenschappen, Aarde en economie, Sustainability, Hydrology, GIS en Remote Sensing, Sociale geografie, etc. Voor de deelnemeradministratie en daardoor het algeheel functioneren van de stichting verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij uw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is doen wij dat alleen met uw expliciete toestemming. We leggen u in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
  • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken door middel van het tekenen van het ledencontract.
  • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. In beide gevallen zullen wij u erover inlichten;
  • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens aan derden verstrekken als dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. In beide gevallen zullen wij u hierover inlichten en toestemming vragen. Uw naam op de officiële inschrijflijst van het Aardwetenschappelijk Loopbaandag zetten telt als toestemming.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er met een overeenkomst voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Bij persoonsgegevensverstrekking aan derden moet u bijvoorbeeld denken aan het verstrekken van gegevens voor Meet&Connect (cv interviews).

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het inschrijven voor de Aardwetenschappelijk Loopbaandag levert u bepaalde gegevens aan de Stichting Aardwetenschappelijke Loopbaandag. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke interacties u met de stichting hebt.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam (initialen, voor- en achternaam)
 • E-mailadres
 • Studie en bijbehorende universiteit
 • Foto’s
 • Videomateriaal op het evenement
 • Curriculum Vitae en zijn vernoemde informatie

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • Voor onze deelnemersadministratie en deelnemerstelling.
 • Om onze website te verbeteren.
 • Om de legitimiteit van de accounts op de site te kunnen natrekken.
 • Ter vereeuwiging van activiteiten en momenten.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Het SAL Bestuur is de beheerder van de gegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen mochten omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Mocht u uw persoonsgegevens willen inzien, wijzigen of verwijderen of heeft u vragen omtrent dit document of andere privacy gerelateerde zaken, dan kunt u met het SAL Bestuur contact opnemen via de volgende wegen:

Telefonisch:
+31 (0)6 83776634 (voorzitter, Leonoor van Kersbergen)
+31 (0)6 29172271 (acquisiteur, Verena Mülder)
+31 (0)6 36994669 (vice-voorzitter, Vivek Gena)

E-mail:
bestuur.esce@gmail.com

Te vinden in de bestuurskamer:
Kamer M-138 De Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam

Start typing and press Enter to search