Ingenieursbureau van topklasse

Witteveen+Bos levert met ruim 1.100 medewerkers adviezen en ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Wereldwijd willen we een bureau van topklasse zijn. Topklasse betekent voor ons: zelf heel goed zijn in je vak, samenwerken met andere toppers en werken in een cultuur van ondernemerschap en vertrouwen. Typerend voor onze werkwijze is onze multidisciplinaire en maatschappelijk georiënteerde projectaanpak. Onze advieswerkzaamheden omvatten het gehele traject van planstudie en ontwerp tot uitvoeringsbegeleiding en projectmanagement. Onze opdrachtgevers zijn overheden, het bedrijfsleven, industrie en verschillende soorten samenwerkingsverbanden. We hebben zes vestigingen in Nederland en tien vestigingen in het buitenland.

www.witteveenbos.nl

Start typing and press Enter to search