RAAP is een onderzoeks- en adviesbureau voor archeologisch en landschappelijk erfgoed. Wij doen archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek, adviseren over de bescherming en inpassing van erfgoed en stimuleren publiekbereik en toeristische ontsluiting. Jaarlijks voeren we zo’n 1000 projecten uit voor overheden, bedrijven en particuliere instellingen in het kader van infrastructurele werken, nieuwbouw, natuur & milieu en waterbeheer. We bieden een totaalpakket van advisering en uitvoering aan: van prospectieonderzoek en erfgoedbeleid, tot opgraving en inrichting.

Bij RAAP werken circa 150 medewerkers verspreid over vestigingen in Nederland (Leiden, Drachten, Zutphen, Weert en Weesp) en België (Eke). Naast archeologen hebben we fysisch geografen, bodemkundigen en GIS-experts in dienst. Samen zetten we onze deskundigheid en ons enthousiasme in om het erfgoed tot leven te brengen en de verhalen over het verleden met het publiek te delen.

www.raap.nl

Start typing and press Enter to search