De Periplus Group is gespecialiseerd in het leveren van diensten en advies op het
gebied van hydrografie, geofysica, maritieme archeologie en hieraan verwante
vakgebieden.
Wij adviseren en ondersteunen de olie-industrie, energiebedrijven en de Nederlandse
overheid binnen Nederland en op het Nederlands Continentale Plat. Daarnaast worden
onze experts ook internationaal ingezet.
Het onderdeel Periplus Archeomare houdt zich bezig met maritieme archeologie.
Naast bureauonderzoeken voeren we (in samenwerking met gespecialiseerde bedrijven
zoals DEEP) geofysisch onderzoek uit om archeologie op de waterbodem (zoals
scheepswrakken en verdronken dorpen) te karteren en te visualiseren. Daarnaast
worden ook duikinspecties tot zelfs opgravingen of bergingen uitgevoerd.

www.periplus.nl

Start typing and press Enter to search