Marine Sampling Holland (MSH) is begonnen als onderdeel van de afdeling voor Mariene Geologie binnen de Rijks Geologische Dienst (RGD), halverwege de 20e eeuw. Deze afdeling heeft een lange geschiedenis van talloze wetenschappelijke en commerciële projecten, op de Noordzee en ver daarbuiten, met projecten in het Midden-Oosten, Zuidoost Azië, Afrika, en zelfs Zuid-Amerika. Bovendien heeft deze afdeling bijgedragen aan de ontwikkeling van een reeks geavanceerde boormethoden, waaronder de Geodoff (belangrijk in het in kaart brengen van de Noordzee), de Hamonhapper (in samenwerking met Rijkswaterstaat) en de hydraulische vibrocorer (momenteel nog in gebruik, en één van de meest geavanceerde vibrocore systemen die ooit ontwikkeld zijn). In januari 1997 werd de RGD onderdeel van TNO als afdeling Geomarien en Kust.

Begin jaren 2000 werden bepaalde activiteiten van de afdeling, waaronder het (commerciële) boorwerk, niet meer passend geacht binnen TNO, en werd besloten deze activiteiten te privatiseren. Uiteindelijk werd in 2007 een overname overeenkomst gesloten tussen Cees Laban (sinds begin jaren ’90 afdelingshoofd Mariene Geologie, later hoofd Geologie) en de directie van geotechnisch adviesbureau Wiertsema & Partners in Tolbert, bestaande uit Jan Wiertsema en Kees-Jan van der Made. Vanuit deze overname is Marine Sample Holland opgericht. 

Tot op heden blijft Marine Sampling Holland, met nauwe samenwerking met Geolab Wiertsema en Wiertsema & Partners, een belangrijke speler in de wereld van offshore geotechnisch, geologisch en milieukundig onderzoek. Daarbij hebben ze beschikking over materieel, personeel, en uitgebreide expertise op het gebied van onderwater sonderingen (CPT) en zeebodembemonstering over de hele wereld; momenteel werken verschillende teams voor de kust van Schotland, Frankrijk, Duitsland en de Filipijnen, ter ondersteuning van projecten in de offshore energietransitie (aanleg en aansluiten windparken), langeafstand pijpleidingen, en milieukundig onderzoek.

Start typing and press Enter to search