HKV is de kennisondernemer op het gebied van waterveiligheid en -beheer. Onze 80 medewerkers
werken zowel in Nederland als internationaal. Wij ontwikkelen en passen onze kennis toe samen
met onze opdrachtgevers, die doorgaans bestaan uit waterschappen, Rijkswaterstaat, Nederlandse
en internationale overheden, de Wereldbank, de Europese Commissie en particuliere bedrijven. Ook
werken we nauw samen met universiteiten en onderzoeksinstituten. Wij reserveren 10% van ons
budget voor onderzoek en ontwikkeling, waaronder promotieonderzoek, publicaties en
productontwikkeling. Al onze medewerkers hebben een academische achtergrond in civiele
techniek, wiskunde, natuurkunde, meteorologie of aardwetenschappen.

Wij leveren adviesdiensten rond het beheersen van overstromingen en droogtes in de breedste zin
van het woord voor rivieren, delta’s, kustgebieden, polders en steden voor huidige en toekomstige
klimaatsituaties. Ons werk is sterk verankerd in de samenleving en de beleidsvorming. We vertalen
onze geavanceerde technologieën en kennis naar praktische toepassingen, die worden gebruikt voor
het oplossen van maatschappelijke problemen en het beantwoorden van vragen van beleidsmakers.
Onze studies hebben vaak een grote impact op beleidsbeslissingen.

Category: Hydrology, Climate & Soil
Labels: Climate, Droughts, Floods, Watermanagement, Hydrology, Innovation, Modelling, Weather, Datamanagement

 

Start typing and press Enter to search