Stichting Geologische Aktiviteiten, afgekort GEA, wil de belangstelling voor de geologie
onder amateurs bevorderen. Hierin worden we bijgestaan door vakgeologen. Algemene
geologie, mineralogie, paleontologie en petrologie zijn de thema’s die in ons tijdschrift Gea,
op onze homepage, www.gea-geologie.nl en op GEA-Facebook en GEA-Twitter aan de orde
komen.
GEA publiceert een groot aantal iBooks (Apple platform; voor Windows in PDF vorm) over
diverse mineralogische en paleontologische onderwerpen. Deze iBooks zijn gratis te
downloaden van onze site.
Regionale Kringen en Werkgroepen organiseren cursussen, lezingen en excursies.
Gea biedt voor studenten een ideale mogelijkheid om opgedane kennis te leren gebruiken en
door te geven aan amateurs. Een artikel schrijven voor ons tijdschrift kan een enerverende
uitdaging betekenen.

www.gea-geologie.nl

Start typing and press Enter to search