Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. Wereldwijd werken we aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. We richten ons voornamelijk op delta’s, kustregio’s en riviergebieden. Omdat het beheer van deze dichtbevolkte en kwetsbare gebieden complex is, werken we nauw samen met overheden, ondernemingen, kennisinstellingen en universiteiten in binnen- en buitenland. Ons motto is ‘Enabling Delta Life’. Als toegepast kennisinstituut is Deltares succesvol als haar kennis wordt verzilverd in en voor de samenleving. Deltares stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de kennis en de adviezen.

www.deltares.nl
Bekijk onze ‘werken bij website’ voor meer informatie over Deltares als werkgever. Je vindt daar o.a. video’s en testimonials van onze medewerkers die graag vertellen hoe zij het vinden om bij Deltares te werken. Ook vind je daar informatie over ons Young Professional Program. https://careers.deltares.nl/nl/homepagina

Category: Hydrology, Climate & Soil / We zijn een kennisinstituut op water en ondergrond, we zitten op het snijvlak tussen wetenschap en praktijk. We passen hierdoor binnen meerdere categorieën.
Labels: Climate, Droughts, Energy transition, Floods, Innovation, Non-profit, Research, Sustainability

Start typing and press Enter to search