Deskundig, praktisch, nuchter, nieuwsgierig en wendbaar. Dat is de kracht waarmee wij als onafhankelijk adviesbureau oplossingen bieden voor complexe vraagstukken op het gebied van natuur en leefomgeving. We noemen onszelf dan ook wel Doorgronders: vastberaden specialisten die de beste antwoorden naar boven halen op het gebied van Bodem & Water, Terrestrische Ecologie, Aquatische Ecologie en Geofysisch Onderzoek. Onze adviezen leveren wij met circa 130 collega’s voornamelijk aan overheden, bedrijfsleven, terreinbeheerders, waterschappen, woningcorporaties, beheerders van infrastructuur, etc. Gebaseerd op gegevens die wij het liefst zelf buiten verzamelen. Gewoon met de voeten in de klei.

Kijkje nemen op de website? Klik hier

Category: Hydrology, Climate & Soil
Labels: Water, Soil, Ecology, Hydrology, Geophysics, Research

Start typing and press Enter to search